جمعه, 4 تير 1400 EN
عنوان گروه خبري / دفتر مطالعات بخش عمومی .
  • ساعت : ۱۲:۵۳:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ 
دفتر مطالعات بخش عمومی
گزارش توجیهی ارائه پیش‌نویس لایحه تشكیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی
تهیه‌کننده: سیامک لطیف
با گذشت زمان و با توجه به مشخص شدن نارسایی‌های خود انتظامی و به دنبال آن افزایش انتظارات نسبت به کیفیت حسابرسی و کاهش اعتماد عمومی به حرفه، در بسیاری از کشورها (حداقل ۵۰ کشور) سازمان‌های دولتی برای نظارت مستقیم و یا غیرمستقیم بر حرفه حسابرسی ایجاد شدند و به خودانتظامی (خود کنترلی) حرفه پایان دادند. اصولاً هدف از انتظام‌بخشی، تضمین کیفیت مناسب و اطمینان از کیفیت خدمات حسابداری و حسابرسی بوده و نقش دولت در فرآیند انتظام بخشی به حرفه حسابرسی کسب اطمینان از دستیابی به اهداف مقررات حرفه‌ای در جهت منافع عمومی می‌باشد. به طور کلی در مورد مزایای طراحی نظامی برای نظارت بر حرفه حسابرسی، که برمبنای خود انتظامی نباشد، اتفاق نظر رو به رشدی در سطح بین‌المللی ایجاد شده است. به طوری که در بسیاری از کشورها توأم با وجود سازمان‌های حرفه‌ای ناظر، سازمان‌های مستقل دولتی و غیردولتی برای نظارت بر حرفه تأسیس شدند. این در حالی است که در حال حاضر امور مربوط به نظارت بر حرفه حسابرسی در ایران، هم در بخش دولتی (از طریق سازمان حسابرسی) و هم در بخش خصوصی و نظارت بر مؤسسات حسابرسی (از طریق جامعه حسابداران رسمی) از ماهیت خود انتظامی برخوردار می‌باشد که این امر بالطبع شفافیت و تأمین اطلاعات قابل اطمینان و به تبع آن اعتماد عمومی به بازارهای مالی را می‌تواند با نارسایی مواجه نماید. لذا در راستای رفع نارسایی مذکور و رفع پدیده خود انتظامی در حرفه حسابرسی و تفکیک امور تصدی‌گری از حاکمیتی به موجب بند (الف) ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر حرفه حسابرسی به مرجعی مجزا از حرفه، تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی از طریق بازنگری در وظایف و ماموریت‌های سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و انتقال وظایف نظارت بر حرفه حسابرسی به سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی مورد تأکید قرار گرفته است. لذا گزارش حاضر در صدد است ضمن بررسی وضعیت موجود نظارت بر حرفه حسابرسی در بخش دولتی و خصوصی و احصاء چالش‌ها و نارسایی مربوط به پدیده خود انتظامی و بررسی تجارب نهادهای بین‌المللی، چارچوب الگوی پیشنهادی نظارت بر حرفه را در قالب تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی را تبیین نماید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.5.0
    V6.0.5.0